Projekti: Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Konsulence per pune dore (1)

Projekti: Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Mentorimi i bizneseve fillestare

Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Konsulence per pune dore