Sepse sado sfidues të ketë qenë ky vit, është gjithmonë bukur të gjejmë arsye për të festuar!

Read more

Inagurimi i Këndit të Kurajos edhe në Ministrinë e Drejtësisë në Republikën e Kosovës

Read more

“Qasja Sensitive ndaj të Mbijetuarëve të Dhunës Seksuale dhe Luftimi i Stigmës”

Read more

“Rritja e mundësive të punësimit të grave dhe të riatdhesuarëve”

Read more

“Çdo individ, pa përjashtim ka të drejtë të trajtohet në mënyrë të barabartë në shoqëri”

Read more

“Gratë dhe vajzat është e nevojshme të gëzojnë shëndet të mirë , të trajtohen dhe të vetëdijësohen për rëndësinë e shëndetit fizik dhe riprodhues”

“Të mbijetuarat e dhunës në baza gjinore dhe dhunës seksuale meritojnë trajtim dhe qasje të duhur në institucionet tona shëndetsore”

“Me përkrahje të fuqizimit ekonomik të grave, zhvillohet e gjithë shoqëria”