Takim i organizuar në kuadër të projektit THTP, komponentës së dytë, Institucionalizimi i STA në sistemin shëndetësor të Kosovës

Read more