Projekti: Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Konsulence per pune dore (1)

Projekti: Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Mentorimi i bizneseve fillestare

Takimet biznesore regjionale B2B Tekstili dhe Agrokulturë & Sektori ICT dhe Digjital!

Read more

Punëtori për ngritjen e kapaciteteve mbi të Drejtat e Njeriut organizuar nga UNMIK

Read more

Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Konsulence per pune dore

Trajnimi 3 ditor mbi përpunimin dhe prodhimin e mjaltës “Bletaria moderne”

Read more