“Permirsimi i mundesive te jeteses per grate dhe adoleshentet e riatdhesuar ne Rajonin e Dukagjinit ne Kosove”

Qasja ne drejtesi dhe reperacione per te mbijetuarit e dhunes seksuale te nderlidhur me konfliktin