Strategjia Avokuese Kombëtare për shërbimet shëndetësore ndaj SGBV – THTP2

Read more

Punëtoria I – Strategjia Avokuese Kombëtare, në kuadër të Programit Transnacional i Trajnimi Shëndetësor THTP

Read more

Seanca edukative informuese me stafin e Qendrës për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës “Raba Voca”

Read more

Takim i organizuar në kuadër të projektit THTP, komponentës së dytë, Institucionalizimi i STA në sistemin shëndetësor të Kosovës

Read more

RISHPALLJE PËR TERMA TË REFERENCËS!

Thirrje e rihapur për Terma të Referencës për analizimin e teksteve shkollore dhe sistemit të edukimit në Kosovë mbi prezencën dhe narrativën e dhunës në baza gjinore dhe seksuale gjatë luftës.
Afati i fundit për aplikim: 8 Nëntor 2021 (E hënë)
Për më tepër, shih fotot më poshtë👇

Read more