Qasja sensitive ndaj stresit dhe traumës në kujdesin shëndetsor – Moduli II THTP

Read more

Ambasadori i Britanisë Madhe ne Prishtine Shkëlqesia e tij z. Nicholas Abbott vizitoi Medica Gjakovën

Read more

“Kur nuk e di se çfarë të zgjedhësh, dhe përfundon duke i zgjedh të gjitha”

Read more

Një etapë e përfunduar, dhe tjera për t’u vazhduar drejt rrugës së suksesit!

Read more

“Unë jam Anemone” – 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore

Read more

Kërkesë për ofertim

Medica Gjakova shpall të hapur kërkesën për ofertim për Kompani Konsulente mbi organizimin e trajnimeve për Ndërmarrësi, në kuadër të projektit “Rritja e mundësive të punësimit për gratë dhe të riatdhesuarit” implementuar nga Medica Gjakova në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës dhe mbështetur nga GIZ Kosovo.

🍀 Read more