Kërkesë për ofertim

Medica Gjakova shpall të hapur kërkesën për ofertim për Kompani Konsulente mbi organizimin e trajnimeve për Ndërmarrësi, në kuadër të projektit “Rritja e mundësive të punësimit për gratë dhe të riatdhesuarit” implementuar nga Medica Gjakova në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës dhe mbështetur nga GIZ Kosovo.

🍀

ToR Entrepreneurship Training Medica Gjakova_VM_2019

This post is also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *