BORDI I SHOQA E GRAVE MEDICA GJAKOVA

 

Nr. Emri dhe mbiemri Titulli i vendit te punes dhe angazhimet tjera.
1. ARTA ZHERKA Këshilltare (Eksperte per reformen rregullative) – IFC – Grupi I Bankes Boterore Kryetare e Bordit
2. DIANA QARKAGJIJA Drejtoreshe e Departmentit per Edukim ne Komunen e Gjakoves  

Anëtare

3. ARJETA EMRA Drejtoreshe e Keshillit Britanik Anëtare
4. VJOSA MULLATAHIRI Drejtoreshë Ekzekutive / Këshilltare e Certifikuar per Menagjment – Menagjment dhe Marketing për Biznes Start-up dhe të suksesshem (M4Success LLC) Anëtare
5. VALDETE IDRIZI Drejtoreshë Exekutive  – CiviKos Anëtare

Click here to add your own text

This post is also available in: English