“Koha e grave të fuqishme”

Në kuadër të projektit “Koha e grave të fuqishme”, implementuesit e projektit nga Medica Gjakova dhe GIZ Kosovo u takuan për të diskutuar më në detale për implementimin e këtij projekti duke synuar gjithmonë përmirësimin e kushteve të jetës së përfituesve të projektit, zhvillimit shëndetsor dhe profesional të tyre, duke vazhduar zhvillimin e tyre më pas me punësim dhe zhvillim ekonomik.
📝
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *