Është nënshkruar marreveshje bashkepunimi në mes të Medica Gjakova dhe DSH dhe QKMF- Peje

Read more