Marrëveshja e Bashkëpunimit për implementimin e aktiviteteve në kuadër të projektit “Koha e grave të fuqishme”

Pas takimeve dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm në mes të Medica Gjakova dhe QAP në Gjakovë, Drejtoresha e Medica Gjakovës Mirlinda Sada, Udhëheqësi i Qendrës së Aftësimit Profesional në Gjakovë Arbër Zhubi dhe Udhëheqësja e Sektorit për Fuqizim Ekonomik në Medica Gjakova Laura Qarkaxhija u arrit Marrëveshja e Bashkëpunimit për implementimin e aktiviteteve në kuadër të projektit “Koha e grave të fuqishme”. Projekt ky i cili implementohet nga Medica Gjakova dhe GIZ në Kosovë.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *