Request for Offer For Bee Delivery

Project: Building the capacities of CRSV responsible institutions and supporting CRSV survivors’ economic empowerment

 

Area/Outcome 3: Bee Delivery Read more

Request for offer for Trainer

Project: Building the capacities of CRSV responsible institutions and supporting CRSV survivors’ economic empowerment

Capacity development training: Food processing and quality standards for agricultural homemade products.

Duration of the training: 5 days

 

Output 3/Activity: Capacity Development Read more

Request for offer for Trainer

Project: Building the capacities of CRSV responsible institutions and supporting CRSV survivors’ economic empowerment

Capacity development training: Therapeutic painting

Duration of the training: 10 days

 

Output 3/Activity: Capacity Development Read more

Request for offer for Video Campaign

Request for Offer

For

Bee Delivery

 

Project: Building the capacities of CRSV responsible institutions and supporting CRSV survivors’ economic empowerment

 

Area/Outcome 3: Bee Delivery  Read more

Takimi me drejtoreshën znj.Burbuqe Berisha të Drejtorisë Komunale të Shëndetësisë – DKSH

Read more

Strategjia Avokuese Kombëtare në kuadër të Programit Transnacional për Trajnime Shëndetësore – THTP

Read more

“Përmirësimi i qasjes së të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore (DHBGJ) në nisma për banim social dhe fuqizim ekonomik”

Read more