Entries by Donika Byci

Formularin për aplikim të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave”të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave”

Në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave” implementuar nga Medica Gjakova dhe financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit do të shpërndahen pajisje për bletari! Formularin për aplikim mund ta gjeni më poshtë! Të interesuarat mund të e plotësojnë formularin dhe të e dërgojnë në email: laura.qarkaxhija@gmail.com […]