Entries by Donika Byci

Pyetësor lidhur me të drejtën e grave dhe vajzave për trashëgim në pronë

Ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor, i cili administrohet nga Medica Gjakova. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij hulumtimi. Ky pyetësor ka për qëllim ngritjen e vetëdijes tek gratë dhe vajzat si dhe gjendjen reale lidhur me të drejtat e tyre për të trashëguar pronën […]