Projektet e implementuara:

1q

                                   

Titulli I projektit:            

“Themelimi I Kooperatives së grave për sigurimin dhe krijimin e standardeve themelore të jetesës të grave në Kosovë – me fokus të veçantë për gratë e veja dhe të mbijetuarat e dhunes seksuale gjatë luftës”           

Numri I Projektit: BMZ 2009.1577.7

Kohzëzgjatja: 01.04. 2011 – 28.02.2013

OrganizataT: medica mondiale e.V. (mm) aplikues,

Shoqata e Grave Medica Gjakova (MGJ) partner implementues.

 

 q

Titulli I projektit: “Qëndrueshmëria e Shoqates Medica Gjakova”

Kohezgjatja:  01.03 – 30.04.2013

Organizata: Shoqata e Grave Medica Gjakova

 

dutch-logo-embassy_54268

 

Titulli I projektit: “Krijimi I mundësive për gratë e margjinalizuara të komuniteteve RAE për të kërkuar të drejtat e tyre”

Kohëzgajtja:  01.Prill 2013 –  30 Shtator 2013

Organizata: Shoqata e Grave Medica Gjakova

logo_ch_print

Titulli I projektit:  “Fuqizimi i grave dhe vajzave përmes sensibilizimit për  çështje specifike gjinore të shëndetit seksual për të rimarrë kontrollin mbi vetveten dhe jetën e tyre”

Kohëzgjatja:  13.Maj – 13 Nëntor 2013

Organizata: Shoqata e Grave Medica Gjakova

 

 

 

3

Titulli I projektit: “Fuqizimi I grave viktima të dhunes dhe tortures gjatë konfliktit në Kosovë”

 

Kohëzgjatja:   01.04. 2013 – 31.03.2016

Organizata: Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave te Trafikimit (KRCT) aplikues,

& Shoqata e Grave Medica Gjakova (MGJ)- implementuese.

 

 untitled

UN-Women Prishtina-Kosova

Titulli I projektit:

“Vlerësimi I nevojave dhe situates së të mbijetuarave të dhunes seksuale gjatë konfliktit”

Kohëzgjatja: 01-31.08.2016

Organizata: Shoqata e Grave Medica Gjakova (MGJ).