“Amplifikimi i zërave”

Medica Gjakova në kuadër të projektit “Amplifikimi i zërave”, ka filluar procesin e monitorimit për të gjithë mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar trajnimin të mbajtur nga stafi me temë: “Stresi, trauma, dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale në konflikt”.
Ky proces i gjithi mbahet bazuar në manualin e përgaditur nga profesionistë.
Medica Gjakova, in the framework of the project “Amplifying voices”, has started the monitoring process for all teachers who have completed the training held by the staff on the topic: “Stress, trauma, gender-based violence and sexual violence in conflict”.
This whole process is maintained based on the manual prepared by professionals.Mund të jetë një imazh i 5 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshmeMay be an image of 6 people, office and indoor
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *