POZITË E HAPUR PUNE PUNE PËR UDHËHEQËS/E PËR PIKËN PRODHUESE PËR THARJEN E FRUTAVE/BIMËVE – GJAKOVË

Shoqata e Grave Medica Gjakova, shpallë pozitë të hapur pune për ”Udheheqës/e për pikën prodhuese për tharjen e frutave/bimëve” me orar të plotë (40 orë në javë).

Kriteret e përgjithshme për pozitën e hapur të punës:

• Eksperiencë në procedurat e tharjes së frutave/bimëve 
• Diplomë Universitare – Fakulteti i Bujqësisë (e dëshirueshme)
• Eksperiencë dhe njohuri në njohjen e standardeve lokale ndërkombëtare të Rregullave të Sigurisë Ushqimore 
• Eksperiencë në vlerësimin dhe analizimin e proceseve industriale të pajisjeve
• Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe nën presion
• Të jetë korrekt/e
• Përgatitja e furnizimit me produkte të nevojshme
• Mbikqyrja e përgaditjes dhe përmbajtjes së produkteve
• Mbikqyrja e mirëmbajtjes dhe pastrimit në nivel të lartë

Detyrat e tjera në bazë të përshkrimit të pozitës së punës:

• Pranimi i produkteve (frutave/bimëve)
• Inspektimi i proceseve të prodhimit dhe kualitetit të produkteve
• Të ketë patent shofer dhe të ketë eksperiencë në vozitje
• Të bashkepunojë ngushtë me stafin e Medica Gjakoves
• Të raportojë në baza mujore për punën të Menaxheri/ja e Sektorit Ekonomik

E DËSHIRUESHME

• Eksperiencë në përpunimin e ushqimit
• Eksperiencë në trajtim, magazinim, paketim dhe shpërndarjen e mallrave ushqimor
• Aftësi të shkelqyer për punen nën presion dhe afate të caktuara kohore.
• Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi me të gjithë bashkëpunëtorët
• Aftësi analitike dhe logjike për zgjedhjen e problemeve
• Njohja e gjuhës angleze

PËRPARËSI PËR KËTË POZITË DO TË KENË KANDIDATET E GJINISË FEMËRORE.

Të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail: medicagjakova@gmail.com me titullin: “MGJ – Pozitë e hapur – “Udhëheqës/e të pikës prodhuese për tharjen e frutave/bimëve”

Data e mbylljes së konkursit: 16.04.2019

This post is also available in: English