Pozitë e hapur për  Asistente Administrative

Shoqata e Grave Medica Gjakova, shpall pozitë të hapur për ”asistente administrative” me orar të plotë (40 orë në javë).