POZITE E HAPUR PER PROJEKT MENAXHERE

Medica Gjakova do të fillojë së shpejti me implementimin e projektit për përmisimin e shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor në ofrimin e çasjes sensitive ndaj traumave për gra dhe vajza te mbijetuara te dhunes ne baza gjinore dhe dhunes seksuale (SGBV) gjatë luftës në Kosovë.

Për këtë projekt zyra jonë shpallë konkurs pune për poziten:

Menaxhere të projektit ,një pozitë me orarë të plotë (40 orë në javë).

Përshkrimi vendit të punës:

 • Menaxherja e projektit është përgjegjëse për planifikimin, realizimin dhe raportimin e të gjitha aktiviteteve të projektit në përputhje me rregulloret dhe kodet e organizates.
  • Monitorimin dhe evaluimin e projektit.
  •I dentifikimin dhe krijimin e grupeve të qëllimit dhe angazhimin e tyre në aktivitetet e parapara në projekt.
  • Përgjegjese për pjesmarrje në trajnime, konferenca, takime etj. Të organizuara nga Medica Gjakova, organizatat partnere, donatorët, institucione ose OJQ të tjera në Kosovë ose jasht vendit.
  • Koordinimin e aktiviteteve të projektit për arritjen e qëllimit të projektit.
  • Bashkpunon në mënyr interdiciplinare me sektorët tjerë të MGJ.
  • Së bashku me antaret tjerë të sektoreve jep ide për projektet për nevojat e organizates dhe pastaj I rishqyrtonë në takimet e rregullta të grupit menagjues dhe me Drejtoreshen ekzekutive.

Kandidatet duhet të posedojnë:

 • Diplomë universitare të fakultetit ekonomik, menagjment dhe informatikë, administrim biznesi dhe marketing, fakultetin juridik ose ndonje fakultet tjeter relevant (masteri I preferueshem).
  • Të pakten 3 vite përvoje pune.
  • Aftesi të shkelqyera ndërpersonale.
  • Aftesi të shkelqyer për punen nën presion dhe afate te caktuara kohore.
  • Afesi shume te mira per monitorim dhe vleresim te projektit.
  • Njohuri të shkelqyera të gjuhes angleze dhe gjuhes shqipe.
  • Njohuri të shkelqyera për kompjuter.
  • Të ketë fleksibilitet në orar.
  • Të jetë e organizuar dhe e motivuar për punë.
  • Të posedojë paten shofer (kategoria B).
  • Të jetë feminist.

Të interesuarat të dërgojnë Cv-në e tyre dhe një letër motivimi në gjuhën angleze në e-mail: medicagjakova@gmail.com me titullin: “MGJ – Pozitë e hapur – Projekt Menaxhere”.
Data e mbylljes së konkursit: 09.10.2018.