Projektet ne vazhdim

Titulli i projektit:

Fuqizo gratë për të vepruar – Përkrahje holisitike për gratë e prekura nga dhuna me bazë gjinore në Kosove”

I implementuar nga: Medica Gjakova në partneritet me Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të tortures – QKRMT.

Kohëzgjatja: 01 Tetor 2017 – 30 Shtator 2020

Titulli i projektit:

Përmisimi I mundësive të jeteses për grate dhe adoleshentet e riatëdhesuar në rajonin e Dukagjinit në Kosovë”

Implementuar nga: medica mondiale-mm në partneritet me Medica Gjakova-MGJ

Kohëzgjatja: 01 Nëntor 2017 – 30 Prill 2020

Titulli i projektit:

Përkrahja dhe lehtësimi i procesit dhe procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të cilët kanë përjetuar dhune seksuale gjate luftës në Kosove”

Implementuar nga: Medica Gjakova-MGJ

Kohëzgjatja:  2017-2022

Titulli i Projektit:
“Qasja sensitive nda stresit dhe traumes së të mbijetuarave në baza gjinore dhe dhunës seksuale”
Implementuar nga: medica mondiale-mm në partneritet me Medica Gjakova-MGJ
Kohëzgjatja: Tetor 2018 – Shtator 2021
Titulli i projektit:
“Rritja e mundësive të punësimit për të riatdhesuarit dhe Gratë-viktima të dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore”
Implementuar nga: Medica Gjakova-MGJ
Kohëzgjatja: Nëntor 2018 – Prill 2020

This post is also available in: English