Panairin e Festave 2019 organizuar nga @termokiss dhe @unkosovoteam

Kënaqësi të ishim pjesë në Panairin e Festave 2019 organizuar nga @termokiss dhe @unkosovoteam

Panairet e tilla, jo vetëm që ndihmojnë në promovimin e punës së palodhshme të grave ndërmarrëse, por gjithashtu ndikojnë në rrjetëzimin e punës, si dhe pa lënë anash atmosferën e ngrohtë të festave të fundvitit!

#medicagjakova #termokiss #unkosovoteam #holidayfair #womenempowerment
#economicempowerment @ Termokiss

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *