Permirsimi i mundesive te jeteses per grate dhe adoleshentet e riatdhesuar ne Rajonin e Dukagjinit ne Kosove

U permbyll me sukses faza e sesioneve informuese ne kuader te projektit “Permirsimi i mundesive te jeteses per grate dhe adoleshentet e riatdhesuar ne Rajonin e Dukagjinit ne Kosove”.
Pjesemarrese ishin nje numer i konsiderueshem i te interesuarave ne aktivitetet e projektit.
Aktivitete keto, te cilat poashtu perfshijne trajnime dhe mentorime ne fushat:

•Agrikulture: grumbullimin e frutave dhe tharjen e tyre, perpunimin e produkteve te qumeshtit, procesimin e ushqimit etj.

•Artizanate: prodhimin e qantave dhe mbeshtjellesve per laptop dhe telefona mobil, duke kombinuar stilin modern me ate tradicional, etj.

•Ndermarresi: aftesim profesional per ndermarresi, bazat e marketingut, menaxhim financiar, etj.

Faza e pare te trajnimeve 5 ditore ne fushen e ndermarresise dhe agrokultures ne kuader te projektit “Permiresimi i mundesive te jeteses per grate dhe adoleshentet e riatdhesuar ne Rajonin e Dukagjinit”.
Trajnimet per ngritje te kapaciteteve, do te vazhdojne pergjate javeve ne vazhdim me te njejten atmosfere dhe vullnet pune!

Grupi i  pare, ne kuader te projektit “Permirsimi i mundesive te jeteses per grate dhe adoleshentet e riatdhesuar ne Rajonin e Dukagjinit ne Kosove”, nga te cilat fale perkushtimit dhe punes ne grup, pjesemarreset dhane rezultate te kenaqshme ne programin e Ndermarresise dhe Agrikultures.

Grupi i dyte i trajnimeve 5 ditore ne programin e Ndermarresise dhe Agrikultures!

Grupi i trete i punes ne kuader te trajnimeve 5 ditore ne programin e Ndermarresise dhe Agrokultures, ku secila nga pjesemarreset do te kete rastin te zhvilloje idene dhe planin e saj te biznesit!

Grupi i katert i punes ne programin e Ndermarresise dhe Agrokultures.