Punëtori për ngritjen e kapaciteteve mbi të Drejtat e Njeriut organizuar nga UNMIK

Trajnim mbi kornizën ndërkombtare e të drejtave njeriut, aplikimi saj në Kosovë, dhe përfshirja e rezultateve të mekanizmave të të Drejtave të Njeriut të UN në monitorin dhe raportim!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *