Fuqizimi dhe Rimekëmbja Ekonomike dhe të drejtat e grave të mbijetuara nga dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale

ToR – Konsulence per pune dore