“Atëherë kur ajo mendoi se nuk mundet më të lëviz, ajo u shëndrrua në një flutur”

Read more

“Përpunimi i ushqimit dhe standardet e cilësisë për produktet bujqësore shtëpiake”

Read more

“Përjetimet dhe kontributi i gruas shqiptare përballë gjenocidit serb gjatë luftës dhe “Eksodit 1999”

Read more