“Atëherë kur ajo mendoi se nuk mundet më të lëviz, ajo u shëndrrua në një flutur”

“Atëherë kur ajo mendoi se nuk mundet më të lëviz, ajo u shëndrrua në një flutur”
Xherxhefa(koznaka) punëdore punuar nga përfitueset e Medica Gjakovës.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe mbështetja e grave dhe vajzave në regjionin e Dukagjinit në Kosovë për një jetë më të mirë dhe gjeneratë më të shëndetshme”
Projekt ky i cili implementohet nga Medica Gjakova dhe mbështetet/financohet nga Save the Children Kosova dhe EU.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *