“Vetkujdesi dhe praktikat e vetkujdesit”

Të premtën me 15 Prill 2022 përfundoi Moduli i III-të i grupit të dytë të profesionistëve shëndetësor në kuadër të Projektit të THTP-së. Tema e trajnimit ishte “Vetkujdesi dhe praktikat e vetkujdesit”.
Profesionistët shëndetësor janë të ekspozuar ndaj vështirësive të ndryshme dhe ndjeshmërisë në vëndin e punës, andaj është thelbësore të praktikojnë teknika për kujdes ndaj vetës.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *