“Vetekujdesi dhe praktikat e vetekujdesit”

Vazhdojme me QKMF- Gjakove
Sot perfundoi trajnimi i modulit te trete” Vetekujdesi dhe praktikat e vetekujdesit” per grupin e pare te profesionisteve shendetesor te QKMF_ Gjakove.
Trajner dhe ndihmes trajner nga ky institucion ofruan trajnimin dhe praktika te perditesuara me njohurit dhe energjizues per vetekujdes gjate punes profesionale ne institucione.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *