Përfundoi faza e dytë e trajnimeve në kuadër të programit të THTP-së

Përfundoi faza e dytë e trajnimeve me 100 profesionistë shëndetësor në kuadër të programit të THTP-së.
25 profesionistë shëndetësor nga spitali rajonal i Prizrenit kanë përfunduar trajnimin e modulit të tretë me temën ” Vetëkujdesi dhe praktikat e vetëkujdesit” dhe njëkohësisht kanë marrë pika akredituese nga Oda e Mjekëve dhe Oda e Infermiereve e Kosovës.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *