“Rrëfime nga karantina 21 vjeçare”

Nderime Xharra Sahatqija

– Keshilluese Psikosociale ne

Medica Gjakova
Rrëfime nga karantina 21 vjeçare.

Read more

“Rrëfime nga karantina 20 vjeçare”

Rrëfimi është shkruar nga këshilluesja psikosociale

Nderime Xharra Sahatqija, me lejën e të mbijetuarës dhe është shkruar në gjuhën që ajo e ka përdorur.

Read more