Rrëfimi është shkruar nga këshilluesja psikosociale

Nderime Xharra Sahatqija, me lejën e të mbijetuarës dhe është shkruar në gjuhën që ajo e ka përdorur.

Read more

Read more

Sa e rendesishme është të kujdesemi për gjendjen tonë emocionale në këtë situatë? Read more