MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË DSHMS – se dhe QKMF- se ne KLINE / ISTOG DHE ORGANIZATES “MEDICA GJAKOVA”

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË DSHMS – se dhe QKMF- se ne KLINE / ISTOG DHE ORGANIZATES “MEDICA GJAKOVA”.
Me daten 20.Dhjetor 2022, Drejtorite e Shendetesise dhe Mireqenies sociale dhe Qendrat Kryesore te Mjekesise Familjare ne komunat Istog dhe Kline dhe “Medica Gjakova”
nënshkruan memorandum mirëkuptimi.
Ky Memorandum synon bashkëpunimin e palëve lidhur me implementimin e fazes së dytë të projektit në Kosovë: “Përmirësimi i shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor ndaj traumave për gra dhe vajza të mbijetuara të dhunës në baza gjinore dhe të dhunës seksuale”, i cili synon forcimin e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve shëndetësore publike për gra dhe vajza të mbijetuara të dhunës në baza gjinore dhe të dhunës seksuale dhe implementohet në komunat: Mitrovice, Peje, Kline dhe Istog.Mund të jetë një imazh i 4 persona, njerëz të ulur dhe ambiente të brendshmeMund të jetë një imazh i 2 persona dhe ambiente të brendshme
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *