“Me Fjalët e Tyre: Zërat e të Mbijetuarave të Dhunës Seksuale në Konflikt dhe Ofruesve të Shërbimeve për ta”

“Me Fjalët e Tyre: Zërat e të Mbijetuarave të Dhunës Seksuale në Konflikt dhe Ofruesve të Shërbimeve për ta”
Read more

Formularin për aplikim të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave”të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave”

Në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave” implementuar nga Medica Gjakova dhe financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit
do të shpërndahen pajisje për bletari!
Formularin për aplikim mund ta gjeni më poshtë!
Të interesuarat mund të e plotësojnë formularin dhe të e dërgojnë në email: laura.qarkaxhija@gmail.com ose të e sjellin në formë fizike në zyret e Medica Gjakovës.
Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrat e telefonit apo email!