“Me Fjalët e Tyre: Zërat e të Mbijetuarave të Dhunës Seksuale në Konflikt dhe Ofruesve të Shërbimeve për ta”

“Me Fjalët e Tyre: Zërat e të Mbijetuarave të Dhunës Seksuale në Konflikt dhe Ofruesve të Shërbimeve për ta”

Libër digjital i publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara-OKB, me një përmbledhje të rrëfimeve të mbijetuarve të dhunës seksuale në luftë nga e gjithë bota prej vitit 1992 deri në ditët e sotme.
KOSOVA (nga fq. 120) vihet në pah me 16 rrëfime të të mbijetuarve të dhunës sekseuale gjatë luftës dhe organizatave dhe institucioneve që pëkrahën dhe vazhdojnë të përkrahin të mbijetuarit.
Faleminderit Presidentës së katërt të Republikës së Kosovës znj. Atifete Jahjaga për angazhim të pashoq në sensibilizim ndërkombëtar të çështjes së të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.
Faleminderit Jahjaga Foundation.
“In Their Own Words: Voices of Survivors of Conflict- Related Sexual Violence and Service – Providers” click linkun 👇 shkarkoje librin digjital.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *