“Qasja sensitive ndaj stresit dhe traumës dhe komunikimi me të mbijetuarit e SGBV-së. Vetëkujdesi dhe praktikat e vetëkujdesit në vendin e punës”

Momente nga dita e parë e trajnimit “Qasja sensitive ndaj stresit dhe traumës dhe komunikimi me të mbijetuarit e SGBV-së. Vetëkujdesi dhe praktikat e vetëkujdesit në vendin e punës”
Një ndër synimet e trajnimit është të forcojë kapacitetet bazë të institucioneve, OSHC-ve dhe mediave për të mbështetur të mbijetuarit përmes një qasjeje të bazuar në të drejtat e njeriut, si dhe të sigurojë që të drejtat dhe trajtimi dinjitoz i të mbijetuarve të mbrohen përmes shërbimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) dhe mediave.
Implementuar nga: Medica Gjakova
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *