Puna e dorës konsiderohet “Yoga e re”

Koment nga përfitueset e projektit:
“Puna e dorës më jep një ndjesi qetësie dhe pozitive për jetën dhe mirëqenien time”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *