Përmbyllje!

Ditë të suksesshme të kaluara me anëtar të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës dhe Sekretariatit mbi temën e qasjes sensitive, vetëkujdesit dhe praktikave të vetëkujdesit.
Ky aktivitet u implementua nga Medica Gjakova dhe mbështetur nga medica mondiale e.V. dhe medica mondiale e. V. and Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

This post is also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *