Shpërndarja e bletëve tek përfitueset e Medica Gjakovës

Foto nga shpërndarja e bletëve tek përfitueset e Medica Gjakovës gjatë muajit Qershor, aktivitet me anë të cilit përforcohet edhe më shumë fuqizimi ekonomik i grave!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *