Vizita në Qumështoren Ada

Vizita në Qumështoren Ada nga përfaqësuese të medica mondiale e. V. dhe Medica Gjakova.
Të pranishmet u njoftuan me procesin e prodhimit, sukseset, sfidat dhe veshtirësitë. Gjithashtu shijuan edhe produktet shumë të mira dhe 100% natyrale të prodhuara nga duart e arta të grave punëtore.

This post is also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *