Takimi i Komitetit Drejtues në kuadër të Projektit të THTP-së

U mbajt takimi i Komitetit Drejtues në kuadër të Projektit të THTP-së. Para pjesëmarresve/anëtareve të KD, u prezentua drafti i Strategjise Avokuese Kombëtare për periudhen 2022-2025.
Ne veçanti u diskutua për nevojat e të mbijetuarëve të SGBV-së, si dhe për shërbime sa më efikase që mund t i ofrojnë institucionet shëndetësore publike.
Disa prej rekomandimeve ishin: institucionalizimi dhe përfshirja e te mbijetuarëve të SGBV-së në ligjet aktuale dhe në ndryshimin e ligjeve në Shëndetësi.
Rekomandimet e nxjerra do të percillen tek Ministria e Shendetesisë e Republikës së Kosovës!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *