Arti Terapeutik

Përmbledhje e disa prej momenteve nga trajnimi i Artit Terapeutik i cili po zhvillohet në kuadër të projektit mbështetur nga UNMIK – United Nations Mission in Kosovo. Trajnim i cili ka filluar me datë 23 Maj 2022 dhe do të vazhdojë deri me datë 3 Qershor 2022.
Trajnuese: Lavdie MurteziMay be an illustrationMay be an image of 2 people and indoorMay be an image of 1 person and indoorMay be artMay be an image of 1 personMay be an image of 1 personNo photo description available.May be art of 2 people and indoorMay be art of 1 person and treeMay be art of 1 personMay be an image of 2 people and outdoorsMay be an image of 1 person and outdoorsMay be an image of 1 person and outdoorsMay be an image of 1 person and outdoors
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *