Seanca edukative informuese me stafin e Qendrës për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës “Raba Voca”

Foto nga seanca edukative informuese me stafin e Qendrës për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës “Raba Voca” me Dorina Sahatqija – këshilluese juridike nga Medica Gjakova!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *