Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit #OrangetheWorld

Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit #OrangetheWorld në Shkollën e Mesme të Ulët “Pjetër Bogdani” në Damjan, Gjakovë u mbajt ligjerata nga këshilluesja ligjore e Medica Gjakovës.
Kjo ligjeratë u mbështet nga Mekanizmi Komunal kundër Dhunës në Familje – Gjakovë.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *