Përfundoi faza e trajnimeve në kuadër të programit të THTP- së

Përfundoi me sukses faza e trajnimeve me 100 Profesionistë Shëndetësor në kuadër të programit të THTP- së.
25 Profesionistë Shëndetësor nga QKMF-Gjakovë përfunduan me sukses trajnimin e modulit të dytë me temën ” Dhuna në baza gjinore dhe dhuna seksuale”.
Trajner dhe ndihmës trajner nga QKMF- Gjakovë, ofruan trajnimin për grupin e Profesionistëve shëndetësor nga ky institucion publik!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *