Dita dytë e fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmit

Dita dytë e fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmit na gjen në organizimin e tryezës së rrumbullakët me Zyrtarë të Institucioneve Komunale dhe përfaqësuesëve të Shoqerisë Civile të Komunës së Mitrovicës.
Në këtë tryezë u diskutua mbi destigmatizimin dhe qasjen sensitive ndaj të mbijetuarëve si dhe angazhimin e institucioneve së bashku me shoqërinë civile mbi nxitjen e raportimit të dhunës dhe sjelljes para drejtësisë të agresorëve. Bashkëpunimi mes këtyre akterëve është thelbësor për të e dërguar procesin përpara!
Rekomandimet për një punë të vazhdueshme për përkrahjen e të mbijetuarëve dhe viktimave të dhunës mbeten pjesë e pandashme e diskutimit!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *