“Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave”

Foto të shkrepura gjatë ditëve të trajnimit të rrobaqepësisë i cili po vazhdon të mbahet në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe rimëkëmbja ekonomike dhe të drejtat e grave” i cili mbështetet nga Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit dhe po implementohet nga Medica Gjakova!
Çdo herë në përpjekje të ngritjes së kapaciteteve të grave dhe fuqizimit të tyre si ndërmarrëse të ardhshme!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *