Një urim më i veçantë se zakonisht!

Porosit dhe ti qëndisjen tënde të personalizuar. Në këtë mënyrë kontribuon në disa sfera:
1. Bën dikë të lumtur me dhurata të personalizuara;
2. Kontribuon në fuqizimin ekonomik të grave ndërmarrëse të Medica Gjakovës;
3. Ndihmon në zhvillimin ekonomik lokal;
🍀
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *