“Rritja e mundësive të punësimit të grave dhe të riatdhesuarëve”

Foto nga dita e sotme nga shpallja e 16 përfitueseve të granteve për fillimin e bizneseve të tyre në kuadër të projektit “Rritja e mundësive të punësimit të grave dhe të riatdhesuarëve” mbështetur nga GIZ, GIZ Kosovo, Youth, Employment & Skills në bashkëpunim me Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës.
Poashtu të gjitha ato pjesëmarrëse në trajnimet profesionale në fushat e kuzhinerisë, rrobaqepësisë industriale dhe parukerisë të cilat nuk ishin përfituese të granteve, do të kenë mundësinë për vazhdimin e trajnimit në vende të punës!
Të gjithave ju dëshirojmë suksese të mëtutjeshme!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *