Marrëveshje Bashkëpunimi me Zyrën e Avokaturës ” Ilir Rogova LLC” – Gjakovë

Medica Gjakova nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me Zyrën e Avokaturës ” Ilir Rogova LLC” – Gjakovë.
Drejtoresha ekzekutive znj. Mirlinda Sada nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Avokat z. Ilir Rogova me qëllim bashkëpunimin juridik në mes të Zyres së Avokaturës dhe Medica Gjakovës, ku Zyra e Avokaturës merr përsipër detyrimin që të ofroj këshillim dhe përfaqësim profesional – ligjor pa pagesë, për klientet e Medica Gjakova, të cilat kanë nevojë për shërbim te tillë.
Faleminderit Zyra e Avokaturës “Ilir Rogova LLC”. Faleminderit avokat Ilir Rogova.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *