Panel diskutimi “Amplifikimi i zërit tē të mbijetuarëve të dhunës seksuale gjatë luftës”

Panelistë:
Dr.Monika Hauser – Themeluese dhe anëtare ekzekutive e bordit të medica mondiale e. V.
Znj. Igballe Rogova – Drejtore e Rrjetit te Grave te Kosoves,
Znj. Shpresa Byci – Udheheqese e Sektorit te Administrates dhe Financave,
Znj. Salie Gajtani Osmankaq – Bashkë-autore e Librit “Unë jam Anemone”,
Znj. Feride Rushiti – Drejtore Ekzekutive e QKRMT.
Moderatore e panelit: Vera Hang Arbenz – Anëtare e Bordite te Medica Gjakova

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *