Medica Gjakova, gjithmonë në mbështetje të shëndetit mendor dhe fizik të gruas!

Foto të realizuara gjatë njërës nga seancat mujore shëndetësore gjinekologjike mbi temën “Kanceri i qafës së mitrës” ku stafi profesional i Medica Gjakovës ka ofruar këshilla dhe sugjerime mbi parandalimin dhe diagnostifikimin e hershëm të tij.

Koloni, Nëntor 2019.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *