Furnizim i përditshëm me produkte vendore të freskëta nga zonat tona!

Furnizim i përditshëm me produkte vendore të freskëta nga zonat tona!
Prodhuar nga: Gratë Ndërmarrëse të Rajonit të Dukagjinit anëtare të Medica Gjakovës

Dyqani gjindet në Rrugën Skenderbeu (përballë Fiberlink) në Gjakovë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *